Trimex

Menu
  • PL
  • EN
  • DE

Certyfikat FSC® jest znakiem odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikacja gwarantuje legalność pochodzenia drewna, odpowiedzialność i odnawialność gospodarki leśnej oraz bezpieczeństwo środowiska, pracowników i lokalnej ludności.

FSC® to skrót od angielskiej organizacji Forestward Stewardship Council® założonej w 1993 roku w Meksyku. Celem jej działalności jest popularyzacja sposobu prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej uwzględniającej aspekty społeczne, ekonomiczne oraz przyrodnicze lasów i leśnictwa.

Firma nasza dbając o wszystkie powyższe uzyskała w roku 2009 certyfikat FSC® SGSCH-COC-006942 na produkcję wyrobów drewnianych.

Klient wybierając nasz produkt ma zagwarantowane to, że pochodzi on z lasu, w którym spełnione są Standardy Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, nie przyczynia się do niszczenia środowiska naturalnego, łamania praw pracowników, nielegalnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz zapewnia następnym pokoleniom dostęp do nich w przyszłości.

  • Certyfikat FSC
  • FSC
Do góry

TRIMEX Sp. z o.o.